Bối cảnh dự án tại Việt Nam

*550.000 trẻ em khuyết tật không thể đến trường

Hiện nay, tỉ lệ trẻ em khuyết tật được đến trường ở Việt Nam là khoảng 40% trên tổng số trẻ. Thực tế là trong tổng số 920.000 trẻ em khuyết tật thì có đến 550.000 trẻ em không được đến trường. Ở Việt Nam, mỗi tỉnh chỉ có 1 trường chuyên biệt cho nên trẻ em khuyết tật sống ở nông thôn gần như không có khả năng đi học ở trường chuyên biệt trong thành phố. Thêm vào đó, trường chuyên biệt nào cũng có sự hạn chế tiếp nhận, vì thế mỗi năm có hơn 200 trường hợp bị từ chối nhập học.
Giáo dục hòa nhập là trong một lớp học tiểu học, trung học bình thường, trẻ khuyết tật và trẻ không khuyết tật sẽ học tập cùng nhau. Trẻ khuyết tật là trẻ có khó khăn về trí tuệ, có khó khăn về nghe, có khó khăn về nhìn, có khó khăn về vận động hay có khó khăn về nhiều mặt. Ở Châu Âu, trong lớp 20 – 30 trẻ thì việc có 1-2 trẻ khuyết tật học cùng các bạn là điều bình thường.
Chủ trương giáo dục hòa nhập của chính phủ Việt Nam trong tình hình thực tế có ít trường chuyên biệt và trào lưu giáo dục cho trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới là rất phù hợp. Dự án này thực hiện việc tập huấn giáo dục hòa nhập cho các giáo viên ở trường tiểu học công và dân lập với mục đích là các giáo viên sẽ tiếp nhận trẻ khuyết tật vào lớp và ngày càng có nhiều trẻ khuyết tật được học ở cấp tiểu học.


*Tình hình trẻ khuyết tật đi học ở Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận có 127 xã, 17 xã ở vùng cao, 62 xã ở miền núi, 3 xã ở đảo. Có 26 dân tộc thiểu số, chiếm 6,9% tổng dân số. Trẻ trong độ tuổi đi học từ 6 đến 14 tuổi là 53.882 trẻ. Trong đó có 936 trẻ có khuyết tật. Trong số này có 766 trẻ đi học ở trường tiểu học gần nhà.
Khó khăn hiện tại là trong số 646 giáo viên đang tiếp nhận trẻ khuyết tật, chỉ có 92 người là đã qua lớp tập huấn về giáo dục hòa nhập, 554 người chưa qua lớp tập huấn nào. Vì thế giáo viên rất bối rối trong việc vận hành lớp học.
Ý thức của giáo viên về vấn đề này như sau:

1. Dù đã dạy nhiều lần nhưng trẻ khuyết tật không có tiến bộ
2. Việc chuẩn bị giờ dạy đã rất bận rộn rồi nên không có thời gian để chuẩn bị riêng cho em khuyết tật
3. Trẻ khuyết tật la hét trong giờ học
4. Trẻ khuyết tật chạy lòng vòng trong giờ học
5. Trẻ khuyết tật đánh bạn
6. Không hiểu về trẻ khuyết tật
7. Không hiểu cách kiểm tra và cho lên lớp đối với trẻ khuyết tật

Để giải quyết những vấn đề này, cần phải tập huấn và nâng cao kỹ năng giáo dục hòa nhập cho giáo viên. Ngoài ra, cũng cần phải cho 170 trẻ khuyết tật chưa được đến trường đi học ở các trường tiểu học gần nhà.


*Tình hình trẻ khuyết tật đi học ở Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang có vị trí tiếp giáp với Campuchia và là tỉnh có nhiều người Khmer sinh sống. Đây cũng là tỉnh được xem là 1 trong những tỉnh nghèo của Việt Nam vì không phải là vùng công nghiệp và cũng không phải là địa điểm du lịch giống như Cần Thơ.
Số trẻ khuyết tật từ 6 đến 14 tuổi là khoảng 1.061 em. Hiện nay, trong số trẻ khuyết tật, số lượng trẻ đang học tiểu học ở trường chuyên biệt là 7 em, ở trường tiểu học hòa nhập là 392. Tổng số là 399 em đang được đến trường, chiếm tỉ lệ khoảng 37%.
Như vậy, có 662 em khuyết tật không được đi học ở trường tiểu học gần nhà lẫn trường chuyên biệt. Đối tượng trẻ này mất đi cơ hội học tập, trẻ chỉ đơn thuần là ở nhà mà không làm gì cả.
Thêm vào đó, có 184 giáo viên của lớp hòa nhập chưa được tập huấn. Các giáo viên chỉ được tập huấn ở tại trường khiếm thính và trường khiếm thị trong tỉnh. Tuy nhiên, có hơn 80% số lượng trẻ khuyết tật trong tỉnh là trẻ khuyết tật trí tuệ. Vì vậy, đối với những giáo viên đã tiếp nhận trẻ khuyết tật trí tuệ mà chưa được tập huấn thì quả là có nhiều khó khăn.
Để giải quyết những vấn đề này, cần phải tập huấn và nâng cao kỹ năng giáo dục hòa nhập cho giáo viên. Ngoài ra, cũng cần phải cho nhiều trẻ khuyết tật chưa được đến trường đi học ở các trường tiểu học gần nhà.


*Tình hình trẻ khuyết tật đi học ở Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng – nơi chúng tôi thực hiện dự án – là một tỉnh miền núi của Việt Nam, giáp ranh với Tỉnh Đồng Nai

2014 – 2015
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 206 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 419 em

2015 – 2016
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 211 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 490 em

2016 – 2017
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 210 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 569 em

Năm 2008, tổ chức chúng tôi đã thực hiện việc tập huấn giáo dục hòa nhập cho 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Lâm Đồng (Hợp tác viện trợ không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản)
Năm 2014 – 2017, thực hiện dự án Xây dựng hệ thống tập huấn giáo dục hòa nhập tại Tỉnh Lâm Đồng (Hợp tác viện trợ không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản)


*Tình hình trẻ khuyết tật đi học ở Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai ở phía Đông Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh.

2013 – 2014
Số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học: 1.351 em
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 127 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 1.019 em
Trước khi thực hiện dự án: có 75% trẻ khuyết tật đi học ở trường tiểu học

2014 – 2015
Số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học: 2.386 em
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 148 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 1.195 em
Năm thứ 1 khi thực hiện dự án: có 50% trẻ khuyết tật đi học ở trường tiểu học

2015 – 2016
Số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học: 1.896 em
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 154 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 1.118 em
Năm thứ 2 khi thực hiện dự án: có 59% trẻ khuyết tật đi học ở trường tiểu học

2016 – 2017
Số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học: 1.776 em
Số lượng trẻ học ở trường chuyên biệt: 164 em
Số lượng trẻ học ở trường tiểu học gần nhà: 1.412 em

Năm thứ 3 khi thực hiện dự án: có 80% trẻ khuyết tật đi học ở trường tiểu học
Năm 2008, tổ chức chúng tôi đã thực hiện việc tập huấn giáo dục hòa nhập cho 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Đồng Nai (Hợp tác viện trợ không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản)
Năm 2011 – 2013, thực hiện dự án Xây dựng hệ thống tập huấn giáo dục hòa nhập tại Tỉnh Đồng Nai (Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật của JICA)
Năm 2014 – 2017, thực hiện dự án Xây dựng hệ thống tập huấn giáo dục hòa nhập tại Tỉnh Đồng Nai (Hợp tác viện trợ không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản)