Cha mẹ nuôi tại Việt Nam

Cha mẹ nuôi: Yumiko Baba
Con nuôi: Em Giàu, học sinh lớp 1 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Tra Vinh.
Lý lịch: Em Giàu được đi học tiểu học nhờ chiếc chân giả mới này do bệnh viện TP.HCM làm bằng tiền học bổng. Em có thể làm chân giả thường xuyên tại Bệnh viện ở TP. Cần Thơ.

Trước khi nhận học bổng, Em Giàu lắp chân giả nhưng chiếc chân này ngắn hơn chân kia do chân em ngày càng dài ra.

Cha mẹ nuôi: Yumiko Baba
Trẻ được đỡ đầu: Em Bình, học sinh lớp 4 ở Huyện Tiểu Cần Tỉnh Trà Vinh
Cha mẹ của em Bình đã đi làm xa, em được ông nội nuôi dưỡng.
Hình: từ bên phải: ông nội – em Bình

 
Cha mẹ nuôi: Mishiko Fukuichi (Tokyo)
Con nuôi: Em Đại, ở huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang
     Cha mẹ nuôi: Yumiko Baba
Con nuôi: Cang Long primary school, Cang Long dist, tỉnhTra Vinh.