Thông tin về tổ chức

Nơi liên lạc tại Tokyo
〒125-0051
3516 Niijuku Katsusikaku,Tokyo,Japan.
TEL: 03-6876-8557
Email: baba@npo-rainbow.asia

Nơi liên lạc tại Việt Nam
54/3 Ky Con St – Quận 1 – Tp.HCM
Tel: 012-3943-9808
Email: asiarainbow808@gmail.com

Tuyển hội viên
Hội viên thông thường: 20 UD$/1 người/1 năm
Hỗ trợ gia đình khó khăn ở Campuchia: 15 US$/1 tháng
Hỗ trợ gia đình khó khăn ở Việt nam: 20 US$/1 tháng

Bank name: Mizuho Bank Ltd.,
Branch: Adachi Branch
Bank Address: 3-32-6 Umejima, Adachi-ku, Tokyo, Japan
SWIFT CODE: MHCBJPJT
Account No: 312-9120508
Currency: USD
Account Name: NPO ASIA RAINBOW
Account Address: 4-14-1 Minami Hanahata, Adachi-ku, Tokyo, 121-0062, Japan