Thành quả dự án tại Việt Nam

*Tháng 12/2018, chúng tôi đã có chuyến đi khảo sát các trường mầm non và tiểu học của 11 huyện/Thành phố ở Tỉnh An Giang và 10 huyện/Thành phố ở Tỉnh Bình Thuận (mỗi đơn vị 1 trường). Khi khảo sát, chúng tôi đã thực hiện phỏng vấn khoảng 200 giáo viên, bao gồm 60 cán bộ cốt cán của dự án, hiệu trưởng các trường, cán bộ phòng giáo dục địa phương và người phụ trách của Ủy ban nhân dân xã địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thực hiện việc tư vấn cho khoảng 400 người, đó là các giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh và học sinh khuyết tật.

Lớp học hòa nhập ở Trường tiểu học Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Lớp học hòa nhập ở Trường tiểu học Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Cô Bình tư vấn cho phụ huynh của học sinh khuyết tật ở Trường tiểu học Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Cô Nhi phỏng vấn học sinh khuyết tật ở Trường tiểu học Tân An, Huyện Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Cô Hà tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm lớp hòa nhập ở Trường tiểu học Tân An, Huyện Lagi, Tỉnh Bình Thuận

*Thành quả dự án (vài ví dụ)

# Sau khi tham gia tập huấn, các giáo viên dạy theo kế hoạch giáo dục cá nhân nên học sinh cảm thấy thoải mái, có tự tin. Vì vậy mà việc học tập có tiến bộ.

# Sau khi tham gia tập huấn, giáo viên đã giúp cho học sinh trầm cảm có được bạn chơi cùng hoặc là học sinh rất tăng động đã có sự thay đổi.

# Sau khi tham gia tập huấn, giáo viên đã hỗ trợ để học sinh hoàn toàn không nói chuyện đã trở nên nói chuyện chút ít hoặc học sinh hoàn toàn không học được đã có sức học bằng nửa các bạn khác trong lớp.

# Sau khi tham gia tập huấn, giáo viên đã biết cách hướng dẫn học sinh khiếm thị đi từ bàn học đến cửa là bao nhiên bước chân. Hoặc là đối với học sinh có tính tăng động, lúc trước giáo viên toàn rầy la nhưng giờ lại suy nghĩ xem làm cách nào để giảm các hành động bất thường lại. Giáo viên đã nhẹ nhành hơn với vấn đề tăng động của học sinh.

# Sau khi tham gia tập huấn, giáo viên đã không còn ép học sinh làm những điều mà trẻ không thích.

# Sau khi tham gia tập huấn, học sinh khuyết tật được dạy theo khả năng của bản thân nên rất háo hức, vui vẻ đến trường. Bài kiểm tra cũng là bài kiểm tra riêng theo khả năng của trẻ nên việc kiểm tra cũng trở nên nhẹ nhàng.

# Sau khi tham gia tập huấn, học sinh khuyết tật được lên lớp cùng các bạn. Trước kia, việc lên lớp được quyết định bởi điểm thi nên có trường hợp trẻ học lưu ban đến 3 năm.